Darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Umowa darowizny określona jest w Kodeksie cywilnym. Art. 888 Kodeksu cywilnego stanowi, iż przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W przypadku darowizny dla osób z najbliższej rodziny nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Zwolnieni z podatku od darowizn są:

  • Zstępni (dzieci, wnuki etc.),
  • Wstępni (rodzice, dziadkowie etc.),
  • Małżonek (mąż, żona)
  • Pasierb, ojczym, macocha,
  • Rodzeństwo (brat, siostra).

Jak załatwić   

W kancelarii należy podać dane osobowe darczyńcy, obdarowanego, numer księgi wieczystej nieruchomości i wartość darowizny oraz termin jej przekazania. Pracownicy kancelarii przekażą Państwu szczegóły dotyczące wszystkich kosztów związanych z darowizną, wysokością ewentualnego podatku oraz jakie dokumenty należy przedłożyć.

Koszty   

  • taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości darowanej nieruchomości)
  • podatek VAT według stawki 23 proc. od taksy notarialnej
  • opłata sądowa (najczęściej w kwocie 200zł)
  • podatek od spadków i darowizn (w przypadku darowizny dla osób obcych lub z dalszej rodziny).