UMOWA SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Umowa sprzedaży nieruchomości, zgodnie z art. 158 Kodeksu cywilnego by była ważna musi zostać obowiązkowo zawarta w formie aktu notarialnego. Musi zostać przygotowana przez uprawnionego notariusza i podpisana w kancelarii notarialnej w obecności obu stron. W przypadku przedwstępnej umowy sprzedaży również również warto zabezpieczyć się podpisując ją nie tylko w formie pisemnej lecz w formie aktu notarialnego. Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat umowy przedwstępnej.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I PODPISANIA UMOWY SPRZEDAŻY:

  • dowody osobiste obu stron
  • odpis zwykły księgi wieczystej
  • wypis z rejestru gruntów
  • zaświadczenie o przeznaczeniu  działki  w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego   /  decyzja o warunkach zabudowy
  • podstawa  nabycia  nieruchomości  przez  dotychczasowego właściciela
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie nabycia spadku, darowizny dokonanej po 01 stycznia 2007 roku gdy przedmiotem umowy jest działka powstała w wyniku podziału, który nie jest jeszcze ujawniony w księdze wieczystej  dodatkowo:
  • ostateczna decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
  • wykaz  zmian  gruntowych  dotyczący  podziału  działki  z adnotacją ?dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej?,
 • wypis z rejestru  gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej z adnotacją ?dokument niniejszy przeznaczony  jest do dokonywania  wpisu w księdze wieczystej?

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I PODPISANIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB DAROWIZNY LOKALU:

 • dowody osobiste
 • odpis  zwykły  księgi wieczystej  /  zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej gdy nie ma księgi wieczystej
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenie, z którego wynika, że  nie  ma zaległości  w opłatach eksploatacyjnych
 • podstawa  nabycia  lokalu  przez dotychczasowego  właściciela
 • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie  nabycia  spadku, darowizny  dokonanej  po  01 stycznia 2007 roku

Wcześniejsze przygotowanie i dostarczenie dokumentów do kancelarii notarialnej w znacznym stopniu ułatwi sprawnie przeprowadzenie podpisania umowy sprzedaży w naszej kancelarii. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: