WYKUP LOKALU KOMUNALNEGO

Lokatorzy wynajmujący gminne mieszkania mają szansę stać się ich właścicielami wykupując je po znacznie niższych niż rynkowe cenach. Pamiętać jednak należy o tym, że także po wykupie mieszkania, na nowym właścicielu ciążyć będą zobowiązania, których przestrzeganie urzędnicy gminni będą stanowczo egzekwować.

Najemca gminnego lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy najem został nawiązany na czas nieoznaczony, może wystąpić z wnioskiem o wykup mieszkania od Gminy. Ponieważ wykup nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, po otrzymaniu protokołu rokowań należy skontaktować się z kancelarią notarialną w celu ustalania szczegółów dotyczących zawarcia umowy.

Następnie przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży nabywca uiszcza cenę lokalu z uwzględnieniem bonifikaty na rzecz Gminy.

Prawo wyboru kancelarii notarialnej przysługuje wyłącznie Kupującemu.

Jak załatwić.

Należy przekazać do kancelarii następujące dane:

  • w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, określenie stanu cywilnego, 
  • protokół rokowań z Gminy

 Koszty:

  • taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości nieruchomości – w celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt pod nr tel. 71 377 10 18
  • opłaty sądowe