Poświadczenie podpisu

Czynność polegająca na urzędowym poświadczeniu okoliczności, że wskazana osoba złożyła (lub uznała wcześniej złożony) podpis za własny. Czynność ta podnosi moc dowodową dokumentu (zawierającego np. umowę), szczególnie w przypadkach, w których dla skuteczności danej czynności wystarcza zachowanie jedynie zwykłej formy.

Niekiedy notarialne poświadczenie podpisów, jest wymagane przez przepis prawa (tj. w przypadkach w których bez urzędowego poświadczenia podpisów, czynność w ogóle nie mogłaby być uznana za dokonaną (np. zbycie udziałów w spółce z o.o., zbycie praw do pracowniczych ogrodów działkowych), lub wywoływałaby tylko określone skutki (np. umowa o sprawowanie opieki, zawarta z zachowaniem formy poświadczenia podpisu, z osobą zaliczaną do III grupy podatkowej, daje możliwość skorzystania z ulgi z tytułu podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez tą osobę trzecią, spadku po osobie nad którą sprawowała ona opiekę po upływie określonego czasu).

Czynność ta wykonywana jest również przy poświadczaniu wzoru własnoręcznego podpisu

Jak załatwić

Należy przedłożyć w kancelarii oryginał dokumentu, na którym chcemy złożyć podpis w obecności notariusza. Notariusz stwierdza ten fakt odpowiednią wzmianką na dokumencie.

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: