Odrzucenie spadku

Śmierć osoby fizycznej skutkuje tym, że jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na następców prawnych. Spadkobiercy mogą zostać wskazani w testamencie (własnoręcznym bądź sporządzonym w formie aktu notarialnego). W przypadku jego braku krąg spadkobierców ustawowych wskazuje ustawa Kodeks Cywilny. Prawo polskie przewiduje pierwszeństwo dziedziczenia testamentowego przed ustawowym. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmiercią spadkodawcy. Odrzucenie spadku powoduje brak dziedziczenia po zmarłym. Spadkobierca nie jest zobowiązany do nabycia spadku. Może zdecydować, czy chce dziedziczyć po zmarłym. W oznaczonym przez ustawę terminie, spadek można przyjąć bądź odrzucić.

Spadkobierca ma do wyboru trzy możliwości:

    • przyjęcie spadku wprost ? spadkobierca nabywa spadek definitywnie, za długi zmarłego odpowiada już bez ograniczeń, czyli zarówno z majątku spadkowego jak i ze swojego majątku osobistego;
    • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ? spadkobierca definitywnie nabywa spadek, ale za długi zmarłego odpowiada tylko do wysokości aktywów spadku;
  • odrzucenie spadku

Należy pamiętać, że z chwilą przyjęcia spadku powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Jak załatwić   

Przed notariuszem należy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku osobiście lub przez pełnomocnika.

Należy przynieść odpis skrócony aktu zgonu zmarłego

Koszty   

  • odrzucenie spadku – 100 zł netto + 23% VAT.

notariusz wrocław odrzucenie spadku

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: