Podział majątku Wrocław

Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami możliwy jest w sytuacji, gdy ustaje wspólność majątkowa, tj. w przypadku zawarcia Rozdzielności majątkowej, orzeczenia rozwodu lub separacji.

Gdy chcemy podzielić majątek wspólny w trakcie małżeństwa, należy ustanowić rozdzielność majątkową, musi być ona zawarta za zgodą obu małżonków.

W przypadku  gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu akt notarialny jest niezbędny.

Jeżeli zainteresowani podziałem majątku wspólnego wybierają drogę szybkiego i niespornego załatwienia sprawy mogą to uczynić u notariusza w 1 dzień.

Jak załatwić

  • Przy sporządzaniu umowy o podział majątku wspólnego muszą być obecni oboje zainteresowani (małżonkowie lub byli małżonkowie).
  • W przypadku osób będących w związku małżeńskim podpisanie umowy poprzedzać musi sporządzenie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową,
  • W przypadku osób będących po rozwodzie, byli małżonkowie muszą przedłożyć prawomocne postanowienie rozwodowe

Koszty

  • taksa notarialna (jej wysokość uzależniona jest od wartości majątku ulegającemu podziale)
  • opłaty sądowe

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: