Zakładanie spółek Wrocław. Umowa spółki

Podczas wizyty u notariusza można dokonać zawarcia umowy spółki, sporządzić protokoły zgromadzeń wspólników, protokoły z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zmian umów spółek bądź statutu, podziału i przekształcenie spółek, podjąć uchwałę o likwidacji spółki, zbyć udziały w spółkach.

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić jednoosobowo, ale także w formie poniższych spółek:

 • cywilnej,
 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej.

Najpopularniejszym rodzajem spółki jest ta z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólnik bądź wspólnicy muszą wnieść wkłady na pokrycie całego kapitału zakładowego przed rejestracją spółki (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa jest to 5 000 PLN) ? w środkach pieniężnych lub w naturze (aport).

Koszty   

 • Koszt opłaty notarialnej za umowę spółki zależy od wysokość kapitału zakładowego:
  • stawka przy minimalnym kapitale zakładowym równym 5000 zł ? 160 zł netto + 23 % VAT
  • kapitał zakładowy powyżej 5 000 zł do 10 000 zł ? 160 zł netto + 3% od nadwyżki 5 000 zł,
  • kapitał zakładowy powyżej 10 000 zł do 30 000 zł ? 310 zł netto + 2% od nadwyżki 10 000 zł,
  • kapitał zakładowy powyżej 30 000 zł do 60 000 zł ? 710 zł netto + 1% od nadwyżki 30 000 zł,
  • kapitał zakładowy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł ? 1 010 zł netto + 0,4% od nadwyżki 60 000 zł
 • Opłata za wypisy umowy spółki z o.o. 6 zł + 23 % VAT za każdą stronę(wypis dla KRS, wspólników, spółki)
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,5 % od wartości kapitału zakładowego (od kwoty podatki odliczamy pobraną taksę notarialną)

W przypadku pytań zapraszamy do Kontakt

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: