Poświadczenie dokumentów

Jednym z  rodzajów czynności dokonywanych przez notariusza w ramach sporządzania poświadczeń (a jednocześnie jedną z najczęściej spotykanych obok sporządzania aktów notarialnych) jest stwierdzanie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem. Dokumentu.

Jest to czynność bardzo powszechna z tego względu, iż tak poświadczonym dokumentem możemy posługiwać się jak oryginałem (a poświadczonych odpisów możemy mieć wiele). Procedura uzyskania poświadczonego odpisu czy kopii jest bardzo prosta i stosunkowo niedroga. Notariusz kopiuje przedkładany przez nas oryginał dokumentu a następnie umieszcza na tej kopii odpowiednią klauzulę o jego zgodności z przedłożonym oryginałem dokumentu i składa podpis.

Jak załatwić

Należy przedłożyć w kancelarii oryginał dokumentu, który chcemy uwierzytelnić. Notariusz wykonuje kopię tego dokumentu i poświadcza jego zgodność z oryginałem, zaopatrując dokument w odpowiednią klauzulę prawem przewidzianą, przystawiając przy tym pieczątkę ?odpis?, okrągłą pieczęć, pieczątkę imienną i podpisuje się. Każde poświadczenie winno zawierać: datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis i pieczęć notariusza. Notariusz sporządza poświadczenie na dokumencie (jego kopii) lub, z braku wolnego miejsca, na trwale złączonej z nim kartce.

W ofercie Notariusz Anna Poswa Wrocław znajdują się: